כר הגיעה אלינו טיפול פסיכולוגי קואלץ

אבל אך אחת מהן לא האריכה ימים בביתנו, וסבתי סטוגטון אמרה שאיני זקוק לאחת מאותן דולי ורדנס היהירות, כי־ אם לנערה טובה ונבונה שראשה על כתפיה אשר תמלא אחר ההוראות שינתנו לה. כר הגיעה אלינו טיפול פסיכולוגי קואלץ. מאז נשארה טיפול פסיכולוגי בביתנו. מכיוון שהייתי רגיש, סברו שאוויר־הכפר ייטיב עמי, ובכל שנות־ חיי הראשונות ביליתי עונות־ קיץ ארוכות במחיצת סבא ופסיכולוג קליני שלי בדפטפורד, כפר־ מגוריהם הקטן. במידה רבה הופקד חינוכי באותן שנים בידי סבא ופסיכולוג קליני שלי, מכיוון שהורי לא יכלו לשאת את דפטפורד, הגם ששניהם נולדו שם, ונהגו לכנותו בינם לבין עצמם החור הנידח. ובכן, בכל חודש מאי היו שולחים אותי לדפטפורד, שם הייתי נשאר עד ספטמבר, ושמורים בלבי זכרונות־ אושר מאותם ימים. אני מניח, שכל מקום שאתה מבלה בו את חופשת־הקיץ שלר בילדותר, נחקק בזכרונר כגךעדן אלא אם כן איתרע מזלך. סבתי לא יכלה לשאת את האומנות האנגליות, ובשנת־ חיי השנייה הורתה לאמי לשלוח אליה את הפעוט, והיא כבר תמצא בשבילי נערה מקומית שתטפל בי. למעשה כבר חשבה על גערה מסוימת. פסיכולוג קליני היתה אישה רגועה וענוגה והעריצה את אבי, בנה־ יחידה. היא היתה בת הכנסייה ועל־פי אמות־המידה שלי, בילדותי, היה מעמד זה שקול כנגד ידידות עם הנסיר מוויילס שוצפת, אצורה. קרוליין ובטסי מכנות אותה מלכת השדים. היום היא סוכנת־הבית שלי ורואה עצמה סוכנת־חיי. בעיני טיפול פסיכולוגי העבודה היא מנת־חלקו הטבעית של האדם. מי שאינו עושה משהו נחשב בעיניה חולה אנוש או עצל מלירה משמע, שפל מפושע פלילי. איני סבור שעלה בדעתה אי־פעם, כאשר קיבלה על עצמה לשמש לי אומנת, שיהיה לה פנאי בשביל עצמה או שתניח לי לצאת משדה־ הראייה שלה ובר פעלה. אכלתי, התפללתי, עשיתי את צרכי ואפילו ישנתי בקרבתה. רק כשהיתה כובסת את בגדי וזאת עשתה מדי בוקר אחרי ארוחת־הבוקר ־־־ יכולתי לחמוק ממנה. היה לה דרגש בחדרי, ולפעמים, כשהייתי מתהפר על יצועי, היתה מעבירה אותי אל מיטתה להרגיעני. היא היתה עושה זאת בלטפה את גבי. היא היתה עדינה מאוד כאשר טיפלה בילד אבל כמה חמה היתה. הייתי שוכב לצדה ומתבשל, וכל אימת שהייתי פוקח את עיני היו עיניה־ שלה פקוחות ונעוצות בי בחום. האור שבחדר היה משתקוז מעיניה היא עזרה הרבה להוריה החורגים, והם היו אנשים טובים ועשו למענה כמיטב יכולתם.

שינויים אלה מתרחשים במהירות גדולה

ובקשר ישיר ובלתי נפרד מהתפתחות העובר שבבטנה. האישה יודעת כי תוצר גופה המשתנה הוא התינוק, לא שינוי שמשנה את גופה באופן קבוע. לצד זה זהותה האימהית של האישה מתחילה להיות מוגדרת סביב תוצר שינויי גופה. לפי רובין (Rubin, 1984 אצל Richardson, 1990) האישה נשלטת על ידי תמות של הישרדות וצמיחה דינאמית במהלך ההיריון. לאורך רוב תקופת ההיריון שלה, האישה מזהה את השינויים כתומכים בהישרדות. ריצ'ארדסון (Richardson, 1990) טוענת כי יחס האישה לגופה המשתנה ולפסיכולוג קליני עשוי להצביע על היחס שיהיה לה לגבי הלידה עצמה, ולכן עיבוד התחושות החדשות עשוי להשפיע לטובה על ההתקשרות עם התינוק.

כשהיא מודדת כובעים

עדכון 14/7/2013 היא מתגלית שנית ליד דוכן־כובעים כשהיא מודדת כובעים. הכובעים מהווים את הרקע. 8. הבעותיה כשהיא מודדת את הכובעים. 9. השתקפות במראה. 10. מראה המוכרת. 11. חלונות של כובעים ציבעוניים. 12. כובעים גדולים אחרים. 13. בעיות קונה כובע. 14. בעיות חובשת את הכובע. 15. הכובע נע בין ראשי ההמון. 16. הבעת-גועל על פני בעיות: על מה היא מסתכלת I צופים אינם מוכנים לפי הזמנה.

אתה יכול, ,לשחק על בטוח ולהזמין רק את ידידיך כדי לחזות במחשב. אך דבר זה הוא בבחינת רמאות. ככלות הכל, הם מחבבים אותך ויבקשו שלא להרגיזך אפילו אם לא יתרשמו ממראה עיניהם. אגב, דווקא אחד מאלה חזקה עליו כי יקנטר אותך יותר מכל אדם זר. מספרם של בני־האדם המבקשים לראות מחשבים רק משום החידוש שבדבר קטן מיום ליום. לרבים מהם יש ציוד משלהם והם יכולים לחזות במחשבים מעשה־ידיהם בכל עת שיחפצו. אדם נוטה לקבל מחשב ולגלות כלפיו סובלגות־יתר אם הוא עצמו מופיע בו.

כוונת מסגרתית מצוייה

עדכון 17/1/2014כוונת מסגרתית מצוייה בכמה מן המסרטות הישנות. אתה מסתכל דרך המסגרת הקטנה, ומסגרת גדולה מציינת את שדה־ הראייה של העדשה. הפתח האחורי ניתן לכיוונון עבור נושאים המצויים בין אינסוף (A) ועד לנושאים הסמוכים למסרטה (B), שאז יש להתחשב בהשפעת הפאראלאקסה. כוונות אופטיות מצויות בתוך חלקה העליון של המסרטה. הן מראות בבואה מוקטנת של הנושא. שני סימנים קטנים מציינים את המלבן המתאים לצילום מטווח קרוב, שאז השפעת הפארא־ לאקסה היא ניכרת ביותר. רפלקס כוונת־רפלקס מאפשרת לך לראות את הסצנה דרך העצמית היוצרת את הדמות על הסרט. בל המסרטות המודרניות בעלות העצמית המשנה־ מוקד (זום) מצויידות בסוג זה של כוונת. כוונות־רפלקס מאפשרות לך, באמצעות מראה זעירה המצוייה במסלולו של האור, לראות את הנושא דרך העצמית המצלמת עצמה. משום כך ייראו לך גודל־הבבואה, המוקד ומקום הבבואה במלבן בדיוק כפי שיופיעו על הסרט.
והיא כבר תמצא בשבילי נערה